CZ-Home

CZ-Home

CZ-Home
CZ-Home

Naše výrobky se každý den dotýkají životů milionů lidí.

CZ-Home Play
CZ-Home
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

OBALY A PAPÍR

OBALY A PAPÍR. KAŽDÝ DEN.

Naše výrobky se každý den dotýkají životů milionů lidí. Nabízíme více obalových a papírenských výrobků, než byste čekali, individualizovaných v podobě více než 100 000 různých zákaznických řešení. Naše výrobky chrání a uchovávají věci, na kterých záleží.

OBALY A PAPÍR
OBALY A PAPÍR
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

TRVALE UDRŽITELNÉ

TRVALE UDRŽITELNÉ. KAŽDÝ DEN.

Každý den přemýšlíme o zítřku. Jsme mnohem udržitelnější, než byste čekali. Je to priorita ve všem, co děláme. Náš budoucí úspěch závisí na dobrých životních podmínkách našich lidí a na zdraví komunit a prostředí, ve kterém pracujeme.

TRVALE UDRŽITELNÉ
Odpovědné lesní hospodářství

Odpovědné lesní hospodářství

Je v našem vlastním zájmu zajistit, že budeme podporovat a splňovat požadavky uznávané udržitelné lesnické praxe od správy našich vlastních lesů přes získávání dřeva a vlákna až po výrobní proces v rámci našeho hodnotového řetězce. Sto procent námi obhospodařovaných lesů v Rusku a Jižní Africe má certifikaci FSC®.

Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec

Naše schopnost dosáhnout průběžného zvyšování procenta certifikovaného dřeva závisí do značné míry na dostupnosti certifikovaných výrobků od externích dodavatelů, a to zejména od drobných pěstitelů a z odpadu z papíren. V roce 2014 mělo celkem 66% dřeva dodávaného do našich zpracovatelských závodů certifikaci FSC® nebo PEFC™. Zbývající dřevo bylo v souladu s normou FSC Controlled Wood, která zajišťuje , že dodávky dřeva pocházejí ze zákonem povolených, nikoli kontroverzních zdrojů.

Komunity

Komunity

Společnost Mondi je v postavení, kdy může obohatit ekonomické a sociální podmínky komunit, ve kterých působíme, vytvářením bohatství, zaměstnanosti a podnikání, a tím přispět k socioekonomickému zdraví a stabilitě těchto komunit. Toto je dále podporováno našimi společensky odpovědnými investicemi (CSI) a plány angažovanosti v rámci komunity (CEP). Průběžně se zapojujeme do místních komunit a věnujeme se našim zaměstnancům i dodavatelům s cílem vybudovat udržitelné, vzájemně výhodné vztahy.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Jsme si vědomi toho, že mnoho našich zaměstnanců a dodavatelů pracuje v nebezpečném prostředí, kde jsou neustále vystaveni riziku, kterému je třeba se vyhnout. Věříme, že všem nehodám se dá předejít a že se musíme poučit ze zkušenosti. Náš přístup k řízení bezpečnosti práce a ochraně zdraví vychází z našeho odhodlání vytvořit kulturu, v níž sdílíme odpovědnost za zdraví a bezpečnost. Zajišťujeme, aby všichni zaměstnanci a dodavatelé společnosti Mondi měli potřebné povědomí o bezpečnosti a školením získané dovednosti, aby rozpoznali riziko a rizikové chování a vyhnuli se mu. Neoddělitelnou součástí naší kultury bezpečnosti jsou školení, kontroly a okamžitá náprava nedostatků.

Odpovědná výroba

Odpovědná výroba

Snažíme se minimalizovat emise do ovzduší a používat vodu v rozumné míře, proto recyklujeme, opětovně používáme nebo využíváme odpad jako sekundární palivo pro výrobu energie. V roce 2015 jsme oproti roku 2010 snížili odpad námi ukládaný na skládku o 22% a spotřebu kontaktní vody o 5%.

Klimatické změny a energie

Klimatické změny a energie

Vzhledem k tomu, že výroba energie významně přispívá k emisím skleníkových plynů, náš program změny klimatu se zaměřuje na efektivnější využívání energie a zintenzivnění našeho využívání obnovitelných zdrojů energie. Díky našim opatřením na zvyšování energetické účinnosti ve všech našich provozech i zvýšenému využívání obnovitelných zdrojů energie jsme dosáhli snížení energetické náročnosti (spotřeby energie na tunu produkce určené k prodeji) našich celulózek a papíren za posledních deset let o 21% a absolutního snížení CO₂e na 1,2 milionů tun (snížení CO₂e o 29% na tunu produkce určené k prodeji) za stejné období.

Odpovědnost za výrobek

Odpovědnost za výrobek

Náš přístup k dohledu nad výrobkem vychází z iniciativy posuzování životního cyklu obsažené v Programu OSN na ochranu životního prostředí, který jsme podepsali v roce 2009. Jedná se o aktivní řízení dopadu výrobků na životní prostředí a jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost po celou dobu jejich životního cyklu. Protože společnost Mondi je pevně odhodlána pomáhat zákazníkům dosáhnout jejich cílů trvalé udržitelnosti, vyvinuli jsme produktovou řadu Green Range. Skládá se z chytrých obalových a papírových řešení, která jsou optimalizována tak, aby šetřila přírodní zdroje a snižovala množství odpadu, a jejich udržitelnost je certifikována mezinárodně uznávanými institucemi.

Ceny a uznání

Ceny a uznání

Společnost Mondi získala několik externích uznání za úspěchy v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Dosáhla statutu zpravodaje vyšší úrovně v rámci iniciativy OSN Global Compact, byla poprvé zahrnuta organizací Carbon Disclosure Project (CDP) do indexu FTSE 350 Carbon Performance Leadership Index a třetí rok po sobě do indexu FTSE 350 Carbon Disclosure Leadership Index, po dobu pěti let je součástí globálního, evropského a britského indexu FTSE4Good a Světový fond na ochranu přírody (WWF) jí udělil dvě ceny Environmental Paper Awards v kategorii „Transparentnost“ a „Nejlepší značky papírů z hlediska výkonu v oblasti životního prostředí“.

Odpovědné lesní hospodářství
Dodavatelský řetězec
Komunity
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Odpovědná výroba
Klimatické změny a energie
Odpovědnost za výrobek
Ceny a uznání
TRVALE UDRŽITELNÉ
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA. KAŽDÝ DEN.

Můžete se na nás spolehnout. Máme větší zaměření na zákazníky, než byste čekali. Analyzujeme trendy. Nasloucháme potřebám zákazníků. Splňujeme nejvyšší standardy. A sledujeme, co se děje na trhu. Každý den dodáváme řešení s výjimečnou hodnotou pro úspěch našich zákazníků.

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

Gustavo Rocafort

Nestlé – přední evropský odběratel flexibilních a pevných obalů, Skupina Nestlé

„Mondi považujeme za jednu z vedoucích společností vyrábějících spolehlivá obalová řešení. Ceníme si dlouhodobých zkušeností společnosti Mondi a jejího odhodlání poskytovat nám výrobky a služby, splňující naše přísné požadavky na kvalitu. Ve spolupráci s našimi odborníky vznikají v centrech výzkumu a vývoje společnosti Mondi nové nápady a materiály, které pomáhají zlepšovat provozní účinnost a dávají nám konkurenční výhodu.“

Roza Altın

Ředitelka oddělení pro vývoj obalů, Skupina Ülker

„Jako přední společnost v Turecku v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží máme se společností Mondi partnerské vztahy již řadu let. Získali jsme od nich inovativní a účelná řešení pro naše regálové obaly, jakož i zdokonalení běžného designu a vývojového procesu. Naše dlouhodobé partnerství znamená, že tým Mondi zná naše požadavky a neustále nám poskytuje řešení na zdokonalení našich krabic z vlnité lepenky. Jsou více než jen zpracovatelský závod – jsou součástí našeho týmu, naše potřeby plní rychle a efektivně. Doufám, že tento vztah potrvá dlouho.“

Andreas Türk

Senior Vice President, Paper Chemicals Europe, BASF SE

„Společnosti BASF a Mondi již mnoho let spojuje blízké partnerství založené na důvěře. Mondi je velmi inovativní společnost s vysokými nároky na řešení orientovaná na zákazníky. Naše široké portfolio výrobků nám umožňuje pružně reagovat na její požadavky a podporovat realizaci vývoje zaměřeného na budoucnost.“

Carel Raijmakers

Ředitel, Production Printing Group Imaging Supplies, Canon EMEA

„Canon a Mondi spolupracují už řadu let. Ve společnosti Canon si vážíme společnosti Mondi pro její neustálé inovace v papírenském průmyslu a blízké vztahy ve vývoji nových, vysoce kvalitních výrobků. Tyto inovace dělají ze společnosti Mondi solidního mediálního dodavatele technologií tisku, které společnost Canon nabízí na trhu.“

Marianne Neumüller-Klapper

Ředitelka pro dodavatelský řetězec a zadávání zakázek, Nespresso Rakousko

„Oslovili jsme společnost Mondi, aby vyvinula individualizovaný pytel pro co nejsnadnější sběr prázdných kapslí od kávy Nespresso za účelem jejich recyklace. Po dobu celého procesu od vývoje až po realizaci se společnost Mondi chovala jako inovativní a flexibilní partner. Díky tomu, že společnost Mondi dobře chápala naše specifické požadavky, tento sběrný pytel dokonale odráží zásady společnosti Nespresso ohledně trvalé udržitelnosti.“

Per-Henrik Johnson

Vedoucí manažer pro kategorie, Orkla Purchasing, Orkla ASA

„Společnost Mondi je jedním z nejdůležitějších dodavatelů flexibilních obalů pro společnost Orkla. Je naším spolehlivým partnerem, s nímž má společnost Orkla dlouhodobý a plodný vztah. Mondi je naším prvním partnerem, na kterého se obracíme, když potřebujeme znát know-how v této oblasti nebo podpořit nové výrobky a inovace. Vzhledem k velkým schopnostem a bohatým zkušenostem společnosti Mondi v oblasti potravinářských obalů můžeme mít přístup k širokému spektru řešení a vysoce kvalifikovaným odborníkům za běžných tržních podmínek. Mondi je dále konkurenceschopný výrobce flexibilních obalů, který nám může nabídnout řadu možných řešení, která přispějí k růstu a ziskovosti společnosti Orkla. Orkla je předním dodavatelem značkového zboží a koncepčních řešení pro obchody s potravinami a oblast stravování mimo domov v severských a pobaltských regionech.“

Shaun Morningstar

Vedoucí pro advanced sourcing, izolace, střešní krytiny a asfalt, Owens Corning

„Společnost Mondi je partnerem společnosti Owens Corning přes 20 let a je skvělým příkladem toho, co hledáme u dodavatele. Po celou tuto dobu byla naším skoro dokonalým dodavatelem zastřešení, ale když se objevila nějaká příležitost, vždy jsme měli k dispozici jejich ‚A-Team‘. Společně jsme se vždy dopracovali k lepšímu řešení, než s jakým jsme začínali. Společnost Mondi má nejrůznější technologie a výrobky, s kterými můžeme pracovat, abychom vytvořili větší hodnotu pro naše zákazníky. Neustále se snaží hledat nové způsoby, jak zlepšit své výrobky a procesy, což nám umožňuje je proměnit ve větší hodnotu pro naše zákazníky. Odhodlání společnosti Mondi dodržovat zásady bezpečnosti práce ukazuje, že s námi sdílejí stejné firemní hodnoty, a my se těšíme na to, co přinese budoucnost.“

Michael Sohn

Head of Indirect Procurement - Otto GmbH & Co KG

“We attach great importance to the shopping experience of our customers, which is to a great extent influenced by the packaging we use to ship our products. We also aim to keep material usage as efficient as possible. This is why a close and strategic partnership with our packaging supplier is important to us. Working with Mondi, we are able to adjust our packaging as necessary and are very satisfied with the results.”

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

INOVATIVNÍ

INOVATIVNÍ. KAŽDÝ DEN.

Jsme tvůrci a průkopníci a umíme poslouchat. Jsme mnohem inovativnější, než byste čekali. Naše výzkumná a vývojová centra neustále vyvíjejí naše výrobky a procesy. Dělat to lépe. Dělat to chytřeji. Více udržitelným způsobem. Při práci se strategickými partnery, zákazníky, dodavateli a výzkumnými ústavy předjímáme nové technologie a nabízíme špičkové výrobky.

INOVATIVNÍ
2016 PPI Award

Mondi Group receives PPI Award for fire protection programme

Mondi, the international packaging and paper Group, is pleased to announce that its Technical Department was the winner of the 2016 PPI (Pulp and Paper International) Award, in the category of ‘Resilience – Managing Risk’, at PPI’s Awards ceremony in Brussels recently.

více viz
2016 PART Award

2016 PART Award

Mondi Industrial Bags received the PART Award for the HYBRIDPRO bag at the Russian International Exhibition for the Packaging Industry, RosUpack.

více viz
2016 Saint-Gobain supplier award

2016 Saint-Gobain supplier award

Mondi Industrial Bags received the ‘Limiting Environmental Impact Award’ at the 2016 Saint-Gobain Construction Products UK Supplier Conference and Awards.

více viz
2016 Safety Awards from PSSMA

2016 Safety Awards from PSSMA

Mondi Industrial Bags’ Louisville and Salt Lake City Plants Earn Safety Awards from PSSMA.

více viz
Cena DFTA za rok 2015

Cena DFTA za rok 2015

Závod Mondi Halle získává cenu DFTA za rok 2015 za bezkonkurenční flexo!

více viz
Cena PPI za rok 2014

Cena PPI „Inovace v trvale udržitelných obalech“ za rok 2014

Inovativní a udržitelný ochranný materiál společnosti Mondi nadále vítězí

více viz
Cena společnosti Mars za kvalitu čokolády za rok 2014

Cena společnosti Mars za kvalitu čokolády za rok 2014

Závod Mondi Solec získává cenu společnosti Mars za kvalitu čokolády

více viz
Obalová cena WorldStar za rok 2014

Obalová cena WorldStar za rok 2014

Závod Mondi Bupak získal cenu Worldstar v kategorii elektroniky za svou inovativní kolekci obalů z vlnité lepenky pro balení stykačů řady „F“ firmy Schneider Electric.

více viz
2013 oceněný v roce 2014

Nejlepší dodavatel obalů společnosti Orkla Foods Norway za rok 2013 oceněný v roce 2014

Mondi Consumer Goods Packaging recently won the award, out of a competition with 50 other packaging suppliers, as Best Packaging Supplier 2013 by Orkla Foods Norway.

více viz
INOVATIVNÍ
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

MEZINÁRODNÍ

MEZINÁRODNÍ. KAŽDÝ DEN.

Společnost Mondi najdete asi na 100 lokalitách ve více než 30 zemích. Jsme více mezinárodní, než byste čekali. Naše klíčové provozy se nacházejí ve střední Evropě, Rusku, Severní Americe a Jižní Africe. Všude tam, kde pracujeme, produkují naši kvalifikovaní zaměstnanci prvotřídní výrobky, které se každý den dotýkají životů milionů lidí.

MEZINÁRODNÍ

Our Operations

Germany
Mondi Ascania GmbH
Daimlerstraße 8 Germany
06449 Aschersleben

+49 (0)34 73 876 300
+49 (0)34 73 876 308

E-Mail

Mondi Bad Rappenau GmbH
Rainer Spießhofer
Wilhelm-Hauff-Strasse 41 Germany
74906 Bad Rappenau

+49 7066 29 110
+49 7066 22 64

E-Mail

Mondi Consumer Packaging Technologies GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 492

E-Mail

Mondi Eschenbach GmbH
Klaus Haberfellner
Am Stadtwald 14 Germany
92676 Eschenbach

+49 9645 930 0
+49 9645 930 40

E-Mail

Mondi Gronau GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 480

E-Mail

Mondi Halle GmbH
Wielandstraße 2 Germany
33790 Halle

+49 5201 709 0
+49 5201 709 101

E-Mail

Mondi Halle GmbH, Plant Steinfeld
Handorfer Straße 98 Germany
49439 Steinfeld

+49 5492 417 0
+49 5492 417 209

E-Mail

Mondi Hammelburg GmbH
Volker Reimer
Thüringenstrasse 1-3 Germany
97762 Hammelburg

+49 9732 7878 700
+49 9732 7878 701

E-Mail

Mondi Inncoat GmbH
Angererstrasse 25 Germany
83064 Raubling

+49 8035 901 0
+49 8035 901 234

E-Mail

Mondi Jülich GmbH
Rathausstraße 29 Germany
52428 Jülich

+49 2461 623 0
+49 2461 623 163

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68 0
+49 89 417 68 105

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Oberbaumbrücke 1 Germany
20457 Hamburg

+49 40 30 38 76 00
+49 40 30 38 76 20

E-Mail

Mondi Trebsen GmbH
Volker Reimer
Erich-Hausmann-Strasse 1 Germany
04687 Trebsen

+49 9732 7878 100
+49 9732 7878 114

E-Mail

Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68-0
+49 89 417 68-105

E-Mail

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Sales Channel Europcell
Willy-Brandt-Strasse 23 Germany
63450 Hanau

+49 6181 98660
+49 6181 986620

E-Mail

Sales Channel Germex
Am Heiligen Haus 22 Germany
63486 Bruchköbel

+49 6181 9972 0
+49 6181 9972 10

E-Mail

MEZINÁRODNÍ
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ZAMĚŘENÍ NA VÝKON

ZAMĚŘENÍ NA VÝKON.

Vášnivě se zajímáme o výkon. Aby to fungovalo. Efektivně. Účinně. Rentabilně. Je to v naší DNA. Máme větší zaměření na výkon, než byste čekali. Dodáváme špičkové produkty se spolehlivým servisem. Proto jsme dosáhli našeho vedoucího postavení na trhu.

ZAMĚŘENÍ NA VÝKON

Key financial data 2015

Revenue
€ 6,819m
Underlying EBIDTA1
€ 1,325m
Underlying operating profit1
€ 957m
ROCE2
20.5%

1The Group presents underlying EBITDA and operating profit as measures which exclude special items in order to provide a more effective comparison of the underlying financial performance of the Group.

2ROCE is underlying profit expressed as a percentage of the average capital employed for the year, adjusted for impairments and spend on strategic projects which are not yet in operation.

Containerboard

An international player in virgin and recycled containerboard.

Production 2015
2,138 k tonnes
Market position Europe
Virgin containerboard
#2
Market position Emerging Europe
Containerboard
#1

Kraftpaper

More than 100 years of expertise in papermaking.

Production 2015
1,162 k tonnes
Market position Europe
Kraftpaper
#1

Uncoated fine paper

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
1,379 k tonnes
Market position Europe
Uncoated fine paper
#1
Market position Europe
Office paper
#1

Market pulp

Production 2015
256 k tonnes

Newsprint

Production 2015
197 k tonnes

Corrugated board and boxes

Creating high-performance corrugated solutions for your needs

Production 2015
1,350 million m2
Market position Emerging Europe
Corrugated packaging
#3

Consumer packaging

Attractive and convenient packaging for the consumer industry

Production 2015
6,594 million m2
Market position Europe
Commercial release liner
#1
Market position Europe
Consumer goods packaging
#3

Extrusion coatings

Extrusion coated barrier solutions – customised and innovative

Production 2015
1,389 million m2
Market position Europe
Extrusion coatings
#2

Industrial bags

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
4,925 million units
Market position Europe
Industrial bags
#1
Market position North America
Industrial bags
#1
ZAMĚŘENÍ NA VÝKON
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ROZVIŇTE SVŮJ/NÁŠ SKUTEČNÝ POTENCIÁL

ROZVIŇTE SVŮJ/NÁŠ SKUTEČNÝ POTENCIÁL. KAŽDÝ DEN.

Ve společnosti Mondi objevíte větší potenciál, než byste čekali. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Práce zde je vzrušující, náročná a přináší uspokojení. Vybízíme našich přibližně 25 000 zaměstnanců k tomu k vynalézavosti a podnikavosti. Své lidi podporujeme formou školení, možností profesního růstu a kulturou starostlivosti.

ROZVIŇTE SVŮJ/NÁŠ SKUTEČNÝ POTENCIÁL
ROZVIŇTE SVŮJ/NÁŠ SKUTEČNÝ POTENCIÁL
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

Get In Touch

Get in Touch.

Get In Touch

Event calendar

Sample
FachPack 2018
25.9.2018 - 27.9.2018

Exhibition Centre Nuremberg Nuremberg, Germany

více viz
Sample
RosUpack 2018
26.6.2018 - 29.6.2018

Crocus Expo, Moscow, Russia

více viz
Sample
PACK EXPO 2018
14.10.2018 - 17.10.2018

Chicago, USA

více viz
Sample
Scanpack
23.10.2018 - 26.10.2018

Gothenburg, Sweden

více viz
Get In Touch