NL-Home

NL-Home

NL-Home
NL-Home

Onze producten beïnvloeden de levens van miljoenen mensen, elke dag opnieuw.

NL-Home Play
NL-Home
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

VERPAKKING EN PAPIER

VERPAKKING EN PAPIER. ELKE DAG OPNIEUW.

Onze producten beïnvloeden de levens van miljoenen mensen, elke dag opnieuw. We leveren meer verpakkings- en papierproducten dan je denkt, op maat gesneden om meer dan 100 000 verschillende oplossingen voor klanten te creëren. Onze producten beschermen en behouden wat waarde heeft.

VERPAKKING EN PAPIER
VERPAKKING EN PAPIER
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

DUURZAAM

DUURZAAM. ELKE DAG OPNIEUW.

Elke dag opnieuw denken we aan morgen. We zijn duurzamer dan je denkt. Duurzaamheid is een prioriteit in alles wat we doen. Onze toekomst hangt af van het welzijn van onze mensen en van de gezondheid van de gemeenschappen en milieus waarin we actief zijn.

DUURZAAM
Verantwoord bosbeheer

Verantwoord bosbeheer

Het is in ons eigen belang dat we op elk ogenblik de voorwaarden van erkende verantwoorde praktijken van bosbeheer ondersteunen en naleven. Dat begint bij het beheer van onze eigen bossen en eindigt bij de inkoop van hout en vezels door het volledige productieproces in onze waardeketen. Al onze eigen en gehuurde bossen (gelegen in Rusland en Zuid-Afrika) worden duurzaam beheerd en zijn 100% gecertificeerd in overeenstemming met de Forest Stewardship Council® (FSC)-normen.

Toeleveringsketen

Toeleveringsketen

Hout is één van onze belangrijkste grondstoffen en daarom stellen we zeker dat ons hout afkomstig is van duurzame, verantwoorde bronnen. Al het hout dat we betrekken, is in de hele bewakingsketen gecertificeerd volgens ofwel FSC- ofwel PEFC-normen (66% in 2015) of beantwoordt aan de minimumvereisten van ons bedrijf, in overeenstemming met de standaard voor gecontroleerd hout (FSC-STD-40-005). Wij zijn niet betrokken in illegale houtkap of ontbossing.

Gemeenschappen

Gemeenschappen

Mondi verkeert in een positie waarin we de economische en sociale omstandigheden waarin we werken kunnen verbeteren door welvaart, werkgelegenheid en economische mogelijkheden te creëren en door bij te dragen aan de sociaal-economische gezondheid en stabiliteit van deze gemeenschappen. Deze inspanningen worden ondersteund door onze sociale investerings- en engagementsplannen (CSI’s en CEP’s). We staan in voortdurend contact met plaatselijke gemeenschappen, net als met onze medewerkers en onderaannemers, om duurzame relaties op te bouwen in het voordeel van alle partijen.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Wij zijn ons bewust van het feit dat veel van onze medewerkers en onderaannemers werken in een omgeving waar alomtegenwoordige gevaren moeten worden vermeden. We geloven dat alle ongelukken vermijdbaar zijn en dat we de lessen moeten trekken uit wat gebeurt. Onze benadering van veiligheid en gezondheid wordt gestuurd door onze wens om een cultuur te creëren waar veiligheid en gezondheid de zaak is van iedereen. Wij garanderen dat alle Mondi-medewerkers en onderaannemers de nodige training krijgen inzake veiligheidsbewustzijn en ‑vaardigheden om risico’s en risicovol gedrag te herkennen en te vermijden. Opleiding, controle en de onmiddellijke correctie van tekortkomingen zijn onlosmaakbaar ve…

Verantwoorde productie

Verantwoorde productie

Wij trachten de uitstoot in de atmosfeer te minimaliseren, water verantwoord te gebruiken, en we recycleren of hergebruiken ons afvalwater, of wenden het aan als een secundaire brandstof voor de opwekking van energie. In 2015 reduceerden we onze afvalberg met 22% en verminderden we het verbruik van contactwater met 5% (basis 2010).

Klimaatverandering en energie

Klimaatverandering en energie

Omdat de opwekking van energie in belangrijke mate bijdraagt tot de uitstoot van broeikasgassen, richt ons klimaatveranderingsprogramma zich op een efficiënter energieverbruik en een sterkere aanwending van duurzame energie. Wij hebben belangrijke energiegerelateerde investeringen uitgevoerd om onze energie-efficiëntie te verhogen en de koolstofemissies te verminderen. Onze koolstofemissiereductie (per eenheid verkoopbare productie) bereikte in 2015 28% (basis 2004). Waar dat praktisch haalbaar was, vervingen we bovendien fossiele energie door hernieuwbare energie. In 2015 bedroeg het aandeel van de hernieuwbare energie in het totale brandstofverbruik van onze papierfabrieken 59%. Onze zelfv…

Productverantwoordelijkheid

Productverantwoordelijkheid

Onze aanpak van productzorg is gebaseerd op het “Life Cycle Initiative” van het VN-Milieuprogramma, dat wij al in 2009 ondertekenden. Het gaat gepaard met een actief beheer van de milieu-, veiligheids- en gezondheidsimpact van producten in hun hele levenscyclus. Omdat Mondi vastbesloten is om zijn klanten te helpen bij de realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen hebben wij de Green Range ontwikkeld. Dit bestaat uit slimme verpakkings- en papieroplossingen die geoptimaliseerd zijn om natuurlijke hulpbronnen te sparen en afval te beperken. Hun duurzaamheid is gecertificeerd door internationaal erkende instituten.

Awards en erkenning

Awards en erkenning

Mondi werd voor zijn prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling al meermaals bekroond. Zo geniet het de status van Advanced Level Reporter van het United Nations Global Compact, werd het voor het eerst opgenomen in de FTSE 350 Carbon Performance Leadership Index van het Carbon Disclosure Project (CDP) en - voor het derde jaar op rij - in de FTSE 350 Carbon Disclosure Leadership Index van het CDP. Mondi maakt eveneens sinds vijf jaar deel uit van de FTSE4Good UK, Europe en Global indexen en werd door het WWF tot twee keer toe bekroond met een Environmental Paper Award, in de categorieën Transparency en Best Environmental Performance Paper Brands.

Verantwoord bosbeheer
Toeleveringsketen
Gemeenschappen
Veiligheid en gezondheid
Verantwoorde productie
Klimaatverandering en energie
Productverantwoordelijkheid
Awards en erkenning
DUURZAAM
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

KLANTGERICHT

KLANTGERICHT. ELKE DAG OPNIEUW.

Op ons kun je bouwen. Wij zijn klantgerichter dan je denkt. We analyseren trends. We luisteren naar de wensen van de klant. We beantwoorden aan de strengste normen. We houden een oog op alles wat in de markt gebeurt. Elke dag opnieuw leveren we oplossingen met uitzonderlijke waarde voor het succes van onze klanten.

KLANTGERICHT

Gustavo Rocafort

Nestlé European Lead Buyer – Flexible and Rigid Plastic Packaging, Nestlé Group

“Wij beschouwen Mondi als één van de autoriteiten op het vlak van verantwoorde verpakkingsoplossingen. We hebben respect voor de jarenlange ervaring van Mondi en voor zijn vastberadenheid om ons producten en diensten te leveren die beantwoorden aan onze veeleisende kwaliteitsnormen. In samenwerking met onze eigen specialisten ontstaan in Mondi’s R&D-centra innovatieve ideeën en materialen die de bedrijfsefficiëntie kunnen verbeteren en ons een concurrentieel voordeel opleveren.”

Roza Altın

Packaging Development Director, Ülker Group

“Als leidende consumptiegoederenonderneming in Turkije zijn we jarenlang partner van Mondi. Mondi leverde ons innovatieve en functionele oplossingen voor de verpakking van onze producten en werkte mee aan de verbetering van ons design en onze processen. Dankzij onze langetermijnsamenwerking weet Mondi wat wij verlangen en brengt het continu verbeteringsoplossingen aan voor onze kartonnen dozen. Ze zijn meer dan een gewone verwerker, ze maken deel uit van ons team en werken snel en efficiënt aan de invulling van onze noden. Ik hoop dat deze relatie nog lang blijft duren .”

Andreas Türk

Senior Vice President, Paper Chemicals Europe, BASF SE

“BASF en Mondi onderhouden al lange jaren een nauwe vertrouwenssamenwerking. Mondi is een uiterst innovatief bedrijf en legt de lat voor de kwaliteit van zijn klantgerichte oplossingen hoog. Met ons breed productgamma kunnen wij op flexibele wijze reageren op zijn verwachtingen en de implementering van toekomstgerichte ontwikkelingen ondersteunen.”

Carel Raijmakers

Director Production Printing Group Imaging Supplies, Canon EMEA

“Canon en Mondi werken al jarenlang samen. Bij Canon waarderen we Mondi voor zijn aanhoudende innovaties in de papiersector en de nauwe samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe kwalitatief hoogwaardige producten. Deze innovaties maken van Mondi een sterk leverancier van media voor de druktechnologieën die Canon op de markt brengt.”

Marianne Neumüller-Klapper

Supply Chain & Procurement Director, Nespresso Austria

“Wij vroegen Mondi een speciale recyclingzak te ontwikkelen die het inzamelen van Nespresso koffiecapsules zo eenvoudig mogelijk zou maken. In het hele proces, van het ontwerp tot en met de uitvoering, ervaarden wij Mondi als een innovatief en flexibel partner. Mondi begreep goed wat wij precies verlangden, en daardoor beantwoordt de inzamelzak perfect aan de Nespresso duurzaamheidprincipes.”

Per-Henrik Johnson

Senior Category Manager, Orkla Purchasing, Orkla ASA

“Mondi is voor Orkla één van de belangrijkste leveranciers van flexibele verpakkingen. Ze zijn een betrouwbaar partner van Orkla, waarmee we al een lange tijd succesvol samenwerken. Mondi is de eerste partner die we opzoeken als we knowhow op dit vlak zoeken of als we ondersteuning verlangen voor nieuwe producten of innovaties. Mondi’s uitgebreide mogelijkheden en brede ervaring met de verpakking van voedingsmiddelen openen voor ons de deur tot een breed gamma van oplossingen en brengen topvaardigheden binnen handbereik. Bovendien is Mondi een concurrerend producent van flexibele verpakkingsoplossingen die ons een brede waaier van oplossingen kan bieden, bijdragend tot Orkla’s groei en rentabiliteit. Orkla is een vooraanstaand leverancier van merkproducten en conceptoplossingen voor voedingsmiddelen en de out-of-homesector in Scandinavië en de Baltische staten.”

Shaun Morningstar

Advanced Sourcing Leader, Insulation, Roofing & Asphalt, Owens Corning

“Mondi is al meer dan 20 jaar een partner van Owens Corning en is een schoolvoorbeeld van wat wij verlangen van een leverancier. Die hele tijd hebben ze onze roofingbusiness haast perfect begeleid, en als zich mogelijkheden voordeden konden wij altijd een beroep doen op hun ‘A-team’ – samen kwamen we er altijd beter uit. Mondi beschikt over een uiteenlopende set technologieën en producten waarover we kunnen beschikken om onze klanten nog beter te dienen. Ze blijven zoeken naar middelen om hun producten en processen verder te verbeteren, waardoor wij onze klanten meer toegevoegde waarde kunnen bieden. Uit hun inzet voor veiligheid blijkt dat we dezelfde bedrijfswaarden delen, en we kijken uit naar wat de toekomst ons nog brengt.”

Michael Sohn

Head of Indirect Procurement - Otto GmbH & Co KG

“Wij hechten veel belang aan de winkelervaring van onze klanten. Die wordt in sterke mate beïnvloed door de verpakking waarin we onze producten verzenden. Wij proberen ook het materiaalverbruik zo laag mogelijk te houden, daarom is een sterk en strategisch partnerschap met onze leverancier van verpakkingen belangrijk voor ons. Door met Mondi samen te werken, kunnen we onze verpakkingen aanpassen waar dat nodig is. We zijn uiterst tevreden met de resultaten.”

Fabien Rencurosi

Plant Manager – Knauf, Engis (België)

“Mondi is een hoofdleverancier voor Knauf en wij werken nauw samen. Onze gemeenschappelijke ontwikkeling van de HYBRIDPRO-zak is een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Het idee om zakken te maken met een polyethyleenlaag aan de buitenkant was nog nooit gerealiseerd, maar Mondi Ghislenghien ging de uitdaging aan en samen brachten we dit tot een goed einde. Het Mondi team geloofde in het project van de hybride zakken en werkte er heel hard aan. Na twee jaar analyseren, testen en proberen, werd de droom werkelijkheid. Nu worden al onze producten verpakt in HYBRIDPRO-zakken. Dankzij Mondi beschikken we over een groot marktvoordeel ten opzichte van onze concurrenten. Zonder hen zouden we daar niet in geslaagd zijn.”

KLANTGERICHT
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

INNOVATIEF

INNOVATIEF. ELKE DAG OPNIEUW.

Wij zijn ontwerpers, pioniers en luisteraars. We zijn innovatiever dan je denkt. Onze onderzoeks- en ontwikkelingscentra werken constant aan de ontwikkeling van onze producten en processen. Maken ze beter. Slimmer. Duurzamer. We werken samen met strategische partners, klanten, leveranciers en onderzoeksinstellingen om te anticiperen op nieuwe technologieën en geavanceerde producten te kunnen aanbieden.

INNOVATIEF
2016 PPI Award

Mondi Group receives PPI Award for fire protection programme

Mondi, the international packaging and paper Group, is pleased to announce that its Technical Department was the winner of the 2016 PPI (Pulp and Paper International) Award, in the category of ‘Resilience – Managing Risk’, at PPI’s Awards ceremony in Brussels recently.

meer
2016 PART Award

2016 PART Award

Mondi Industrial Bags received the PART Award for the HYBRIDPRO bag at the Russian International Exhibition for the Packaging Industry, RosUpack.

meer
2016 Saint-Gobain supplier award

2016 Saint-Gobain supplier award

Mondi Industrial Bags received the ‘Limiting Environmental Impact Award’ at the 2016 Saint-Gobain Construction Products UK Supplier Conference and Awards.

meer
2016 Safety Awards from PSSMA

2016 Safety Awards from PSSMA

Mondi Industrial Bags’ Louisville and Salt Lake City Plants Earn Safety Awards from PSSMA.

meer
2015 DFTA AWARD

2015 DFTA AWARD

Mondi Halle wint de 2015 DFTA Award – ongeëvenaard in flexo!

meer
2014 PPI Award

2014 PPI Award ‘Innovation in Sustainable Packaging’

Mondi’s innovatieve en duurzame barrièremateriaal zet zijn triomftocht voort

meer
2014 Mars Chocolate Quality Award

2014 Mars Chocolate Quality Award

Mondi Solec wint de Mars Chocolate Quality Award

meer
2014 WorldStar Packaging Award

2014 WorldStar Packaging Award

Mondi Bupak won een WorldStar Award in de categorie elektronica voor zijn innovatieve golfkartonverpakkingsoplossing voor de verpakking van de schakelaars van de F-reeks van zijn klant Schneider Electric.

meer
2014 Best Packaging Supplier

2014 Best Packaging Supplier 2013 by Orkla Foods Norway

Mondi Consumer Goods Packaging won onlangs deze award als Best Packaging Supplier 2013 voor Orkla Foods Norway en deed zo beter dan 50 concurrenten-verpakkingsleveranciers.

meer
INNOVATIEF
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

INTERNATIONAAL

INTERNATIONAAL. ELKE DAG OPNIEUW

Je vindt Mondi in zo’n 100 vestigingen in meer dan 30 landen. We zijn internationaler dan je denkt. Onze belangrijkste fabrieken bevinden zich in Midden-Europa, Rusland, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Overal leveren onze deskundige medewerkers producten van wereldklasse die de levens van miljoenen mensen beïnvloeden, elke dag opnieuw.

INTERNATIONAAL

Our Operations

Germany
Mondi Ascania GmbH
Daimlerstraße 8 Germany
06449 Aschersleben

+49 (0)34 73 876 300
+49 (0)34 73 876 308

E-Mail

Mondi Bad Rappenau GmbH
Rainer Spießhofer
Wilhelm-Hauff-Strasse 41 Germany
74906 Bad Rappenau

+49 7066 29 110
+49 7066 22 64

E-Mail

Mondi Consumer Packaging Technologies GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 492

E-Mail

Mondi Eschenbach GmbH
Klaus Haberfellner
Am Stadtwald 14 Germany
92676 Eschenbach

+49 9645 930 0
+49 9645 930 40

E-Mail

Mondi Gronau GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 480

E-Mail

Mondi Halle GmbH
Wielandstraße 2 Germany
33790 Halle

+49 5201 709 0
+49 5201 709 101

E-Mail

Mondi Halle GmbH, Plant Steinfeld
Handorfer Straße 98 Germany
49439 Steinfeld

+49 5492 417 0
+49 5492 417 209

E-Mail

Mondi Hammelburg GmbH
Volker Reimer
Thüringenstrasse 1-3 Germany
97762 Hammelburg

+49 9732 7878 700
+49 9732 7878 701

E-Mail

Mondi Inncoat GmbH
Angererstrasse 25 Germany
83064 Raubling

+49 8035 901 0
+49 8035 901 234

E-Mail

Mondi Jülich GmbH
Rathausstraße 29 Germany
52428 Jülich

+49 2461 623 0
+49 2461 623 163

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68 0
+49 89 417 68 105

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Oberbaumbrücke 1 Germany
20457 Hamburg

+49 40 30 38 76 00
+49 40 30 38 76 20

E-Mail

Mondi Trebsen GmbH
Volker Reimer
Erich-Hausmann-Strasse 1 Germany
04687 Trebsen

+49 9732 7878 100
+49 9732 7878 114

E-Mail

Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68-0
+49 89 417 68-105

E-Mail

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Sales Channel Europcell
Willy-Brandt-Strasse 23 Germany
63450 Hanau

+49 6181 98660
+49 6181 986620

E-Mail

Sales Channel Germex
Am Heiligen Haus 22 Germany
63486 Bruchköbel

+49 6181 9972 0
+49 6181 9972 10

E-Mail

INTERNATIONAAL
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

PRESTATIEGERICHT

PRESTATIEGERICHT. ELKE DAG OPNIEUW.

Wij hebben een passie voor prestaties. We willen dat het werkt. Efficiënt. Effectief. Rendabel. Dat zit in ons DNA. Wij zijn prestatiegerichter dan je denkt. We leveren geavanceerde producten met een betrouwbare dienstverlening. Zo hebben we onze leidende marktposities veroverd.

PRESTATIEGERICHT

Key financial data 2015

Revenue
€ 6,819m
Underlying EBIDTA1
€ 1,325m
Underlying operating profit1
€ 957m
ROCE2
20.5%

1The Group presents underlying EBITDA and operating profit as measures which exclude special items in order to provide a more effective comparison of the underlying financial performance of the Group.

2ROCE is underlying profit expressed as a percentage of the average capital employed for the year, adjusted for impairments and spend on strategic projects which are not yet in operation.

Containerboard

An international player in virgin and recycled containerboard.

Production 2015
2,138 k tonnes
Market position Europe
Virgin containerboard
#2
Market position Emerging Europe
Containerboard
#1

Kraftpaper

More than 100 years of expertise in papermaking.

Production 2015
1,162 k tonnes
Market position Europe
Kraftpaper
#1

Uncoated fine paper

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
1,379 k tonnes
Market position Europe
Uncoated fine paper
#1
Market position Europe
Office paper
#1

Market pulp

Production 2015
256 k tonnes

Newsprint

Production 2015
197 k tonnes

Corrugated board and boxes

Creating high-performance corrugated solutions for your needs

Production 2015
1,350 million m2
Market position Emerging Europe
Corrugated packaging
#3

Consumer packaging

Attractive and convenient packaging for the consumer industry

Production 2015
6,594 million m2
Market position Europe
Commercial release liner
#1
Market position Europe
Consumer goods packaging
#3

Extrusion coatings

Extrusion coated barrier solutions – customised and innovative

Production 2015
1,389 million m2
Market position Europe
Extrusion coatings
#2

Industrial bags

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
4,925 million units
Market position Europe
Industrial bags
#1
Market position North America
Industrial bags
#1
PRESTATIEGERICHT
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ONTPLOOI JE/ONZE WARE MOGELIJKHEDEN

ONTPLOOI JE/ONZE WARE MOGELIJKHEDEN. ELKE DAG OPNIEUW.

Je krijgt bij Mondi meer mogelijkheden dan je denkt. Mensen vormen het hart van ons succes . Werken bij Mondi is boeiend, uitdagend en bevredigend. Wij moedigen onze 25 000 werknemers aan om innovatief en ondernemend te zijn. We ondersteunen ze met training, carrièremogelijkheden en een zorgcultuur.

ONTPLOOI JE/ONZE WARE MOGELIJKHEDEN
ONTPLOOI JE/ONZE WARE MOGELIJKHEDEN
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

Get In Touch

Get in Touch.

Get In Touch

Event calendar

Sample
FachPack 2018
25-9-2018 - 27-9-2018

Exhibition Centre Nuremberg Nuremberg, Germany

meer
Sample
RosUpack 2018
26-6-2018 - 29-6-2018

Crocus Expo, Moscow, Russia

meer
Sample
PACK EXPO 2018
14-10-2018 - 17-10-2018

Chicago, USA

meer
Sample
Scanpack
23-10-2018 - 26-10-2018

Gothenburg, Sweden

meer
Get In Touch
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com