PL-Home

PL-Home

PL-Home
PL-Home

Nasze produkty towarzyszą milionom ludzi każdego dnia.

PL-Home Play
PL-Home
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

OPAKOWANIA I PAPIER

OPAKOWANIA I PAPIER – KAŻDEGO DNIA!

Nasze produkty towarzyszą milionom ludzi każdego dnia. Oferujemy więcej produktów opakowaniowych i papierniczych, niż się spodziewasz. Są one indywidualnie dostosowane do ponad 100 000 różnych rozwiązań stosowanych przez klientów. Nasze produkty chronią to, co ważne.

OPAKOWANIA I PAPIER
OPAKOWANIA I PAPIER
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

PROEKOLOGICZNI

PROEKOLOGICZNI – KAŻDEGO DNIA!

Każdego dnia myślimy o przyszłości. Jesteśmy bardziej proekologiczni, niż się spodziewasz. Stanowi to priorytet we wszystkim, co robimy. Nasz przyszły sukces zależy od dobrobytu ludzi z nami związanych oraz od stanu środowiska i zdrowia społeczności, wśród których pracujemy.

PROEKOLOGICZNI
Odpowiedzialna gospodarka leśna

Odpowiedzialna gospodarka leśna

W naszym własnym interesie leży wspieranie i przestrzeganie uznanych praktyk zrównoważonej gospodarki leśnej, poczynając od zarządzania naszymi terenami leśnymi, poprzez zaopatrzenie w drewno i celulozę, aż do procesów produkcyjnych wzdłuż naszego łańcucha wartości. 100% zarządzanych przez nas lasów w Rosji i Południowej Afryce posiada certyfikaty FSC®.

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

Nasze możliwości stałego zwiększania udziału drewna certyfikowanego zależą w znacznym stopniu od dostępności certyfikowanych produktów u dostawców zewnętrznych, w szczególności drobnych plantatorów, a także od dostaw odpadów z tartaków. W roku 2014 aż 66% drewna dostarczonego do naszych zakładów produkcyjnych posiadało certyfikaty FSC® lub PEFC™. Pozostałe dostawy spełniały standard FSC dla drewna kontrolowanego, co potwierdza legalne i niekontrowersyjne pochodzenie drewna.

Społeczności

Społeczności

Dzięki swojej pozycji Grupa Mondi poprawia warunki społeczno-ekonomiczne w społecznościach, wśród których działa, przyczyniając się do ich stabilności i równowagi społeczno-ekonomicznej, a tym samym wpływając na dobrobyt, zatrudnienie i rozwój gospodarczy. Oddziaływanie to wspierane jest przez projekty w ramach inwestycji społecznych korporacji (CSI) oraz przez programy zaangażowania społecznego (CEP). Wspólnie ze społecznościami lokalnymi oraz naszymi pracownikami i dostawcami działamy konsekwentnie na rzecz tworzenia zrównoważonych więzi przynoszących wzajemne korzyści.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie

Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych pracowników i dostawców usług pracuje w otoczeniu, pełnym zagrożeń, których należy unikać. Jesteśmy przekonani, że każdemu wypadkowi można zapobiec i że musimy uczyć się z naszych doświadczeń. Podejście Mondi do zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem nacechowane jest pragnieniem stworzenia kultury, w której wszyscy dzielą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo. Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy i dostawcy Mondi posiadali konieczną świadomość i umiejętności unikania ryzyka i niebezpiecznych zachowań. Nieodzownym elementem naszej kultury bezpieczeństwa są szkolenia, audyty i natychmiastowe usuwanie niedociągnięć.

Odpowiedzialna produkcja

Odpowiedzialna produkcja

Dążymy do minimalizowania emisji do powietrza, odpowiedzialnie używamy wody, a odpady poddajemy recyklingowi, wykorzystujemy je ponownie lub stosujemy jako paliwo pomocnicze przy wytwarzaniu energii. W 2015 r. ograniczyliśmy ilość naszych odpadów składowanych na składowiskach o 22% oraz nasze zużycie wody o 5% w porównaniu z rokiem 2010.

Zmiany klimatu i energia

Zmiany klimatu i energia

Ponieważ wytwarzanie energii w znacznym stopniu wzmaga emisje gazów cieplarnianych, nasz program na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu jest nastawiony na podwyższanie efektywności użycia energii i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki poprawie efektywności energetycznej we wszystkich zakładach oraz rosnącemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zredukowaliśmy w okresie ostatnich dziesięciu lat energochłonność (zużycie energii na tonę produktu handlowego) w naszych fabrykach celulozy i papieru aż o 21% oraz zmniejszyliśmy specyficzne emisje CO2e o 1,2 miliona ton (29% redukcji emisji CO2e na tonę produktu handlowego).

Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt

Nasze rozumienie odpowiedzialności za produkt jest zgodne z inicjatywą na rzecz cyklu życia produktów podjętą w ramach Programu Środowiskowego ONZ, do której przystąpiliśmy w 2009 roku. Obejmuje ona aktywne zarządzanie wpływem produktów na środowisko, bezpieczeństwo i zdrowie podczas całego cyklu ich życia. Grupa Mondi jest głęboko zaangażowana we wspieranie klientów w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju – stworzyliśmy zatem asortyment Green Range. Obejmuje on inteligentne rozwiązania opakowaniowe i papiernicze zoptymalizowane pod kątem ochrony zasobów naturalnych i redukcji ilości odpadów, a zgodność tych rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju potwierdzają certyfikaty wystawione pr…

Nagrody i wyrazy uznania

Nagrody i wyrazy uznania

Osiągnięcia Grupy Mondi w dziedzinie zrównoważonego rozwoju spotykają się z dużym uznaniem z zewnątrz. W programie Global Compact prowadzonym przez ONZ uzyskaliśmy status firmy o sprawozdawczości wyższego stopnia, po raz pierwszy wpisano nas do FTSE 350 Carbon Performance Leadership Index prowadzonego w ramach inicjatywy Carbon Disclosure Project (CDP). Ponadto już po raz trzeci na kolejny rok włączono nas do rankingu C FTSE 350 Carbon Disclosure Leadership Index w ramach wspomnianej inicjatywy; już od pięciu lat jesteśmy członkami FTSE4Good UK, Europe and Global Indices , a od organizacji WWF otrzymaliśmy dwie nagrody Environmental Paper Awards w kategoriach „Przejrzystość łańcucha dostaw” …

Odpowiedzialna gospodarka leśna
Łańcuch dostaw
Społeczności
Bezpieczeństwo i zdrowie
Odpowiedzialna produkcja
Zmiany klimatu i energia
Odpowiedzialność za produkt
Nagrody i wyrazy uznania
PROEKOLOGICZNI
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ZORIENTOWANI NA KLIENTA

ZORIENTOWANI NA KLIENTA – KAŻDEGO DNIA!

Możesz na nas polegać. Jesteśmy bardziej zorientowani na klienta niż się spodziewasz. Analizujemy trendy. Skupiamy się na potrzebach klientów. Utrzymujemy najwyższe standardy. Uważnie śledzimy rozwój rynku. Każdego dnia tworzymy rozwiązania o wyjątkowej wartości, umożliwiające naszym klientom osiągnięcie sukcesu.

ZORIENTOWANI NA KLIENTA

Gustavo Rocafort

dyrektor zaopatrzenia europejskich zakładów Nestlé w sztywne i giętkie opakowania z tworzyw sztucznych, Nestlé Group

„Postrzegamy Grupę Mondi jako jedną z wiodących firm w kreowaniu odpowiedzialnych rozwiązań opakowaniowych. Doceniamy wieloletnie doświadczenie Grupy Mondi i jej zaangażowanie w dostarczanie nam produktów i usług odpowiadających naszym standardom jakości. Wspólnie z naszymi specjalistami ośrodki badawczo-rozwojowe Grupy Mondi kreują innowacyjne pomysły i materiały, podwyższające efektywność operacyjną i przyczyniające się do naszej przewagi nad konkurencją.”

Roza Altın

dyrektor ds. rozwoju opakowań, Ülker Group

„Jako wiodące w Turcji przedsiębiorstwo branży szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych od wielu lat współpracujemy z Grupą Mondi, która zaopatruje nas w innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania opakowań gotowych na półkę i systematycznie proponuje udoskonalenia w zakresie procesów projektowania i rozwoju. Długotrwałe partnerstwo sprawiło, że zespół Mondi poznał nasze potrzeby i konsekwentnie optymalizuje rozwiązania naszych pudeł z tektury falistej. Są oni dla nas czymś więcej niż zwykłym producentem – są częścią naszego zespołu, pracującą szybko i skutecznie nad zaspokajaniem naszych potrzeb. Mam nadzieję, że nasza relacja biznesowa będzie trwała jak najdłużej.”

Andreas Türk

pierwszy wiceprezes Paper Chemicals Europe, BASF SE

„BASF i Mondi łączy od lat ścisła partnerska współpraca. Grupa Mondi jest niezwykle innowacyjnym przedsiębiorstwem, które dąży do najwyższej jakości swoich rozwiązań zorientowanych na klienta. Dzięki szerokiemu wachlarzowi naszych produktów możemy elastycznie reagować na potrzeby Grupy i wspierać wdrażanie zmian, promujących przyszły rozwój.”

Carel Raijmakers

dyrektor produkcji w dziale ds. druku i materiałów do obrazowania, Canon EMEA

„Canon i Mondi współpracują już od wielu lat. W naszej firmie cenimy Mondi za systematyczne wprowadzanie innowacji w przemyśle papierniczym i bliską współpracę przy opracowywaniu nowych produktów wysokiej jakości. Dzięki tym innowacjom Grupa Mondi stała się rzetelnym dostawcą papierów dla wszystkich technologii druku, oferowanych przez firmę Canon.”

Marianne Neumüller-Klapper

dyrektor działu ds. łańcucha dostaw i zamówień, Nespresso Austria

„Zwróciliśmy się do Mondi, gdyż potrzebowaliśmy toreb, które w najwygodniejszy dla klienta sposób umożliwiałyby gromadzenie zużytych kapsułek po kawie Nespresso. Poczynając od fazy projektowej aż do realizacji tego projektu Grupa Mondi była innowacyjnym i elastycznym partnerem. Ponieważ w Mondi dobrze rozumiano nasze specyficzne wymagania, torba do gromadzenia kapsułek perfekcyjnie odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju, jakimi kieruje się firma Nespresso.”

Per-Henrik Johnson

starszy menedżer działu zakupów, Orkla ASA

„Mondi jest jednym z najważniejszych dostawców opakowań giętkich dla firmy Orkla, a zarazem niezawodnym partnerem, z którym łączy nas długa i owocna współpraca. To właśnie do Mondi zwracamy się, jeżeli potrzebujemy wiedzy fachowej lub pomocy przy wdrażaniu innowacji czy nowych produktów. Dzięki wielkim możliwościom i szerokiemu doświadczeniu Mondi w dziedzinie opakowań żywności mamy dostęp do szerokiego wachlarza rozwiązań i kompetencji gromadzonych przez dziesiątki lat. Mondi jest poza tym konkurencyjnym producentem opakowań giętkich, proponującym różnorodne rozwiązania, które wspierają wzrost i rozwój naszej firmy. Orkla jest wiodącym dostawcą artykułów markowych i rozwiązań koncepcyjnych dla sektora artykułów spożywczych i gastronomii w krajach skandynawskich i bałtyckich.”

Shaun Morningstar

kierownik działu zaopatrzenia w materiały izolacyjne i dachowe oraz asfalt, Owens Corning

„Już od ponad 20 lat Mondi jest partnerem firmy Owens Corning, a zarazem przykładem tego, czego oczekujemy od dostawców. Przez cały ten okres zaopatrują oni nasz dział pokryć dachowych właściwie bez zarzutu, a w wypadku problemów, możemy zawsze liczyć na pomoc «zespołu A» Grupy Mondi. Wspólnymi siłami da się rozwiązać wszystko! Mondi dysponuje przeróżnymi technologiami i produktami, które możemy wykorzystać dla zaspokajania potrzeb naszych klientów. Firma ta stale szuka sposobów doskonalenia swoich produktów i procesów, z czego korzystają nasi klienci. Konsekwentne zaangażowanie Mondi w sprawy BHP jest oznaką, że wyznajemy te same wartości. Pozwala nam to z ufnością patrzeć w przyszłość.”

Michael Sohn

Head of Indirect Procurement - Otto GmbH & Co KG

“We attach great importance to the shopping experience of our customers, which is to a great extent influenced by the packaging we use to ship our products. We also aim to keep material usage as efficient as possible. This is why a close and strategic partnership with our packaging supplier is important to us. Working with Mondi, we are able to adjust our packaging as necessary and are very satisfied with the results.”

ZORIENTOWANI NA KLIENTA
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

INNOWACYJNI

INNOWACYJNI – KAŻDEGO DNIA!

Jesteśmy twórcami, pionierami i uważnymi słuchaczami. Jesteśmy bardziej innowacyjni, niż się spodziewasz. Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe nieustannie pracują nad rozwojem naszych produktów i procesów. Ulepszają je. Wprowadzają inteligentne innowacje. Stawiają na zrównoważony rozwój. Dzięki współpracy z partnerami strategicznymi, klientami, dostawcami i instytutami badawczymi przodujemy w nowych technologiach , oferując najnowocześniejsze produkty.

INNOWACYJNI
2016 PPI Award

Mondi Group receives PPI Award for fire protection programme

Mondi, the international packaging and paper Group, is pleased to announce that its Technical Department was the winner of the 2016 PPI (Pulp and Paper International) Award, in the category of ‘Resilience – Managing Risk’, at PPI’s Awards ceremony in Brussels recently.

więcej na ten temat
2016 PART Award

2016 PART Award

Mondi Industrial Bags received the PART Award for the HYBRIDPRO bag at the Russian International Exhibition for the Packaging Industry, RosUpack.

więcej na ten temat
2016 Saint-Gobain supplier award

2016 Saint-Gobain supplier award

Mondi Industrial Bags received the ‘Limiting Environmental Impact Award’ at the 2016 Saint-Gobain Construction Products UK Supplier Conference and Awards.

więcej na ten temat
2016 Safety Awards from PSSMA

2016 Safety Awards from PSSMA

Mondi Industrial Bags’ Louisville and Salt Lake City Plants Earn Safety Awards from PSSMA.

więcej na ten temat
2015 DFTA AWARD

2015 DFTA AWARD

Zakład Mondi Halle zdobył nagrodę branżowego stowarzyszenia przemysłu fleksograficznego DFTA za 2015 rok – w dziedzinie fleksodruku nie mamy sobie równych!

więcej na ten temat
2014 roku przez PPI

Nagroda za innowacyjność w zrównoważonych opakowaniach przyznana w 2014 roku przez PPI

Innowacyjny zrównoważony materiał barierowy produkowany w Mondi zdobywa nagrodę za nagrodą!

więcej na ten temat
2014 Mars Chocolate Quality Award

2014 Mars Chocolate Quality Award

Zakład Mondi Solec zdobył nagrodę za jakość wyrobów przyznawaną przez firmę Mars Chocolate.

więcej na ten temat
2014 WorldStar Packaging Award

2014 WorldStar Packaging Award

Zakładowi Mondi Bupak przyznano nagrodę WorldStar w kategorii “Elektronika” za innowacyjne rozwiązanie opakowań z tektury falistej przeznaczonych dla styczników serii F, produkowanych przez naszego klienta, firmę Schneider.

więcej na ten temat
2014 Best Packaging Supplier 2013

2014 Best Packaging Supplier 2013 by Orkla Foods Norway

Nagroda 2014 Best Packaging Supplier dla najlepszego dostawcy opakowań w 2013 roku dla firmy Orkla Foods z Norwegii Z grupy 51 dostawców norweska firma Orkla Foods wybrała Mondi Consumer Goods Packaging za najlepszego dostawcę opakowań w 2013 roku.

więcej na ten temat
INNOWACYJNI
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ŚWIATOWI

ŚWIATOWI – KAŻDEGO DNIA!

Mondi posiada blisko 100 zakładów w ponad 30 krajach. Jesteśmy bardziej światowi, niż się spodziewasz. Nasza kluczowa działalność prowadzona jest w Europie Środkowej, Rosji, Ameryce Północnej i Południowej Afryce. We wszystkich naszych fabrykach wykwalifikowani pracownicy wytwarzają produkty światowej klasy, które każdego dnia towarzyszą milionom ludzi na całym świecie.

ŚWIATOWI

Our Operations

Germany
Mondi Ascania GmbH
Daimlerstraße 8 Germany
06449 Aschersleben

+49 (0)34 73 876 300
+49 (0)34 73 876 308

E-Mail

Mondi Bad Rappenau GmbH
Rainer Spießhofer
Wilhelm-Hauff-Strasse 41 Germany
74906 Bad Rappenau

+49 7066 29 110
+49 7066 22 64

E-Mail

Mondi Consumer Packaging Technologies GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 492

E-Mail

Mondi Eschenbach GmbH
Klaus Haberfellner
Am Stadtwald 14 Germany
92676 Eschenbach

+49 9645 930 0
+49 9645 930 40

E-Mail

Mondi Gronau GmbH
Joebkesweg 11 Germany
48599 Gronau

+49 2562 919 0
+49 2562 919 480

E-Mail

Mondi Halle GmbH
Wielandstraße 2 Germany
33790 Halle

+49 5201 709 0
+49 5201 709 101

E-Mail

Mondi Halle GmbH, Plant Steinfeld
Handorfer Straße 98 Germany
49439 Steinfeld

+49 5492 417 0
+49 5492 417 209

E-Mail

Mondi Hammelburg GmbH
Volker Reimer
Thüringenstrasse 1-3 Germany
97762 Hammelburg

+49 9732 7878 700
+49 9732 7878 701

E-Mail

Mondi Inncoat GmbH
Angererstrasse 25 Germany
83064 Raubling

+49 8035 901 0
+49 8035 901 234

E-Mail

Mondi Jülich GmbH
Rathausstraße 29 Germany
52428 Jülich

+49 2461 623 0
+49 2461 623 163

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68 0
+49 89 417 68 105

E-Mail

Mondi Paper Sales Deutschland GmbH
Oberbaumbrücke 1 Germany
20457 Hamburg

+49 40 30 38 76 00
+49 40 30 38 76 20

E-Mail

Mondi Trebsen GmbH
Volker Reimer
Erich-Hausmann-Strasse 1 Germany
04687 Trebsen

+49 9732 7878 100
+49 9732 7878 114

E-Mail

Mondi Uncoated Fine Paper Deutschland GmbH
Feringastraße 13 Germany
85774 Unterföhring

+49 89 417 68-0
+49 89 417 68-105

E-Mail

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Mondi Wellpappe Ansbach GmbH
Gerald Dörzbach
Robert-Bosch-Str. 3 Germany
91522 Ansbach

+49 981 188 0
+49 981 188 110

Sales Channel Europcell
Willy-Brandt-Strasse 23 Germany
63450 Hanau

+49 6181 98660
+49 6181 986620

E-Mail

Sales Channel Germex
Am Heiligen Haus 22 Germany
63486 Bruchköbel

+49 6181 9972 0
+49 6181 9972 10

E-Mail

ŚWIATOWI
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

UKIERUNKOWANI NA WYDAJNOŚĆ

UKIERUNKOWANI NA WYDAJNOŚĆ – KAŻDEGO DNIA!

Przepełnia nas pasja skuteczności. Działanie. Wydajne. Efektywne. Opłacalne. Te cechy mamy we krwi. Jesteśmy bardziej ukierunkowani na wydajność, niż się spodziewasz. Dostarczamy najnowocześniejsze produkty i rzetelne usługi. To właśnie dzięki temu osiągneliśmy wiodące pozycje na rynku.

UKIERUNKOWANI NA WYDAJNOŚĆ

Key financial data 2015

Revenue
€ 6,819m
Underlying EBIDTA1
€ 1,325m
Underlying operating profit1
€ 957m
ROCE2
20.5%

1The Group presents underlying EBITDA and operating profit as measures which exclude special items in order to provide a more effective comparison of the underlying financial performance of the Group.

2ROCE is underlying profit expressed as a percentage of the average capital employed for the year, adjusted for impairments and spend on strategic projects which are not yet in operation.

Containerboard

An international player in virgin and recycled containerboard.

Production 2015
2,138 k tonnes
Market position Europe
Virgin containerboard
#2
Market position Emerging Europe
Containerboard
#1

Kraftpaper

More than 100 years of expertise in papermaking.

Production 2015
1,162 k tonnes
Market position Europe
Kraftpaper
#1

Uncoated fine paper

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
1,379 k tonnes
Market position Europe
Uncoated fine paper
#1
Market position Europe
Office paper
#1

Market pulp

Production 2015
256 k tonnes

Newsprint

Production 2015
197 k tonnes

Corrugated board and boxes

Creating high-performance corrugated solutions for your needs

Production 2015
1,350 million m2
Market position Emerging Europe
Corrugated packaging
#3

Consumer packaging

Attractive and convenient packaging for the consumer industry

Production 2015
6,594 million m2
Market position Europe
Commercial release liner
#1
Market position Europe
Consumer goods packaging
#3

Extrusion coatings

Extrusion coated barrier solutions – customised and innovative

Production 2015
1,389 million m2
Market position Europe
Extrusion coatings
#2

Industrial bags

Leading office and printing paper producer in Europe

Production 2015
4,925 million units
Market position Europe
Industrial bags
#1
Market position North America
Industrial bags
#1
UKIERUNKOWANI NA WYDAJNOŚĆ
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

ROZWIJAJ SWÓJ REALNY POTENCJAŁ – KAŻDEGO DNIA

ROZWIJAJ SWÓJ/NASZ REALNY POTENCJAŁ – KAŻDEGO DNIA!

W Mondi odkryjesz więcej możliwości, niż się spodziewasz. Kluczem do naszego sukcesu są nasi pracownicy. Praca w Mondi jest fascynująca, satysfakcjonująca i pełna wyzwań. Zachęcamy naszych 25 000 pracowników, by byli kreatywni i przedsiębiorczy. Wspieramy ich poprzez szkolenia, możliwości rozwoju kariery i kulturę dbałości o pracownika.

ROZWIJAJ SWÓJ REALNY POTENCJAŁ – KAŻDEGO DNIA
ROZWIJAJ SWÓJ REALNY POTENCJAŁ – KAŻDEGO DNIA
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com

Get In Touch

Get in Touch.

Get In Touch

Event calendar

Sample
FachPack 2018
2018-09-25 - 2018-09-27

Exhibition Centre Nuremberg Nuremberg, Germany

więcej na ten temat
Sample
RosUpack 2018
2018-06-26 - 2018-06-29

Crocus Expo, Moscow, Russia

więcej na ten temat
Sample
PACK EXPO 2018
2018-10-14 - 2018-10-17

Chicago, USA

więcej na ten temat
Sample
Scanpack
2018-10-23 - 2018-10-26

Gothenburg, Sweden

więcej na ten temat
Get In Touch
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com